Välkommen till Progredo.

Vår kompetens och vårt engagemang optimerar er värdetillväxt. Vi erbjuder våra kunder en proaktiv ekonomifunktion inom allt ifrån löpande redovisning till bokslut, löner, rapporter och deklarationer. Genom engagemang i våra kunders verksamhet och ekonomi, skapar vi lösningar med fokus på hållbar ekonomi. Vi arbetar med helheten i kundernas verksamhet och föreslår konkreta åtgärder. Vi tolkar verksamhetens siffror och gör dem begripliga.

Progredo är anslutna till SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, och arbetar dessutom enligt REKO, svenska standard för redovisningstjänster.

Läs mer om vad vi erbjuder

Vi erbjuder

Ekonomifunktion

Progredo fungerar som er ekonomifunktion, som lyfter blicken och ser till hela verksamheten för att skapa en hållbar utveckling av ert företags ekonomi. Vi kan ta hand om ert löpande ekonomiarbete, lönehantering, redovisning, revision, skatt, årsbokslut, årsredovisning, deklaration, rapporter och beslutsunderlag m.m.

Verksamhetsstyrning

Progredo får bra insyn i er ekonomi och vi kan tack vare vår erfarenhet och kunskap, ta en rådgivande roll. Vi ser helheten och upptäcker saker som kan utvecklas och ger förslag på hur rutiner och uppföljningar kan förbättras, för att utveckla er verksamhet. Rådgivningen sker löpande under hela året. Allt inom ert företag hänger ihop och delarna är beroende av varandra, för att ni ska bli framgångsrika och lönsamma. Progredo kan leverera underlag t.ex. ekonomiska analyser, prognoser, produktkalkyler och skatterådgivning, för att underlätta er verksamhetsstyrning med fokus på hållbar ekonomi.

Övriga ekonomifrågor

Vi kan vara behjälpliga vid byte av t.ex. verksamhetsstyrningssystem, förvärv, avyttringar och värderingar. Vi tar också styrelseuppdrag där vi stöttar ert företag mot en ny strategisk inriktning, som leder till tillväxt. Kontakta oss så skräddarsyr vi ett förslag för er.

Vi som jobbar på Progredo

Peter Boiardt
Tel: 070-575 75 18
E-post: peter.boiardt@progredo.se

Anna-Carin Larsson
Tel: 070-530 13 53
E-post: annacarin.larsson@progredo.se

Veronica Bohlin
Tel: 070-689 94 04
E-post: veronica.bohlin@progredo.se

Sara Lindborg
Tel: 070-535 84 10
E-post: sara.lindborg@progredo.se

Madeleine Landahl
Tel: 070-575 73 22
E-post: madeleine.landahl@progredo.se

Hanna Brandén
Tel: 070-250 80 26
E-post: hanna.branden@progredo.se

Marielle Fredriksson
Tel: 070-365 16 36
E-post: marielle.fredriksson@progredo.se

Marknadsinformation

Beställa ett nytt aktiebolag